en ru de
PL 90-505 Łódź
ul. Curie-Skłodowskiej 12/14
tel. (42) 6362245, fax: (42) 6376242
www.janwo.pl, e-mail: biuro@janwo.pl


PHU Janwo
PL 90-505 Łódź
ul. Curie-Skłodowskiej 12/14
tel. (42) 6362245, fax: (42) 6376242
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9 - 17
e-mail: biuro@janwo.pl